Иво Гърлянов Archive

  • Почти всеки ден слушаме оплаквания, че животът е много труден, антикултурата се шири навсякъде, руши се всичко, отношенията между хората са негативни. В това тежко време в Рельово баща и […] 0

    Баща и син направиха дарение – чешма

    Почти всеки ден слушаме оплаквания, че животът е много труден, антикултурата се шири навсякъде, руши се всичко, отношенията между хората са негативни. В това тежко време в Рельово баща и […]

    Чети още...