Здраве Новини Обяви

Обява на “МБАЛ-Самоков”

„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков, ул. „Македония” № 49, тел. 0722/98110, 98111, 66413На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед [още…]

Здраве Новини Обяви

“МБАЛ-Самоков“ ЕООД търси да назначи електротехник

“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи електротехник.Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Изискванията са:– средно специално електротехническо образование– 3 години трудов стаж по [още…]

Новини Обяви Шарен свят

“По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване”

МИГ Самоков , с финансовата подкрепа на ОПРЧР , обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков – По-добра грижа [още…]

Новини Обяви

Извършвам ремонт на покриви и други услуги

Ремонт на покриви, хидро и топлоизолации, битумни керемиди, пренареждане на керемиди, повдигане на тавани, изграждане на нови покриви, изграждане на нови огради и възстановяване на [още…]