Тодор Найденов Archive

  • Община Самоков Заповед № ЛС-01-1047/18.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 135 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. […] 0

    Община Самоков

    Община Самоков Заповед № ЛС-01-1047/18.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 135 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. […]

    Чети още...