Безработицата в община Самоков падна под 8 %

Безработни през ноември в района са 1225 души – 7.9 %, сочат официалните данни от Бюрото по труда. Спрямо октомври безработните са намалели с 0.4 %, а по отношение на ноември 2017 г. са по-малко с 3.2 %.
Прави впечатление, че в района ни безработицата постепенно се приближава към средната за страната, която през ноември е 6 %, докато до скоро положението при нас бе доста по-обезпокоително.
По традиция жените без работа в общината – 58.3 %, са доста повече от мъжете. Безработни са и 189 младежи до 29-годишна възраст.
Висок е относителният дял на безработните висшисти – 6.7 %. Почти половината пък от хората без работа – 45.5 %, са със средно образование.
През ноември на първичния пазар на труда – главно в сферата на туризма, работа са започнали 155 души. По програми за заетост пък са започнали да се трудят 17 човека.
За периода новорегистрираните в бюрото безработни са 167. Общо 62 души пък са отпаднали от регистрация.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*