В Първи квартал стана трудно да се живее нормално

На заседанието на Общинския съвет на 17 май отправих няколко питания и предложения. Тъй като заседанието не бе предавано по телевизията, бих желал чрез пресата да оглася въпросите, които поставих.
1. Докога работещите граждани ще бъдат дискриминирани по отношение на приемното време на кмета и други длъжностни лица от общинската администрация, което е до 16 ч.? Същото в не по-малка степен се отнася и за началния час на обществените обсъждания.
2. Какъв е статутът на терена между заведението в южната част на супермаркета в ж. к. “Възраждане” и съседната жилищна кооперация и на терена източно от супермаркета, граничещ с уличното платно? Предоставяни ли са за ползване от търговски обекти – кога, по кои решения и предложения? Отреждан ли е теренът от изток за паркинг?
3. Защо пространството около вх. А на бл. 12 във “Възраждане” се превърна в пункт на контейнери за битови отпадъци и отпадъци от търговски обекти със съдействието и по разпоредбите на общинската администрация и оператора по сметосъбиране?
4. От всички ли сергии за продажба на зеленчуци в града се събират съответните такси?
5. Променяни ли са длъжностни характеристики на учителите в общината с включване на текстове, задължаващи ги да се съобразяват с Истанбулската конвенция?
На сесията направих и две предложения:
1. Зоната във “Възраждане” да се обяви и маркира като район с разрешена максимална скорост за пътните превозни средства 30 км в час и за тиха зона в урбанизирана територия по смисъла на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда. Наложително е да се упражнява ефективен контрол от КАТ и предвидените органи от цитирания закон за спазване на изискванията за тези зони.
2. Вместо с бездействие и мълчаливо съгласие да се създават условия за акустичен, хигиенен, нравствен и други видове терор над живеещите във “Възраждане” и в Първи квартал с крайна цел принуждаване за изселване, Общината като орган за местно самоуправление в съслужение с органите за поддържане на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите, незабавно да предприемат необходимите мерки за гарантиране на елементарните права на местните жители и параметрите на жизнената им среда.

Бойчо Стамболийски
Б. Р. Авторът е приложил и подробни мотиви във връзка с предложенията си, като е посочил и случаи на кражби, обири, грабежи, побои, предизвикване на силен шум, замърсяване на околната среда и повреждане на съоръжения и сгради.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*