Деветдесет и три милиона лева общински бюджет

Бюджетът на Самоковска община за 2024 г. ще възлезе на повече от 93 млн. лв., стана ясно на общественото обсъждане, състояло се на 26 януари в сградата на Общината. Новата капиталова програма възлиза на 13,5 млн. лв. Общо 8 млн. от тези пари ще бъдат собствени бюджетни средства.
Предвижда се да се преустрои сградата на клуба в Четвърти квартал, да се ремонтира сградата на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението, детска площадка да се изгради в комплекс “Езерото”. Ще се модернизира велосипедната алея по ул. “Софийско шосе” и ще продължи благоустрояването на крайречната градска зона за отдих, паркинг ще се оформи западно от Спортното училище. Ще се открие и паметник на пионера на родната фотография и наш съгражданин Анастас Карастоянов.
За ремонт и реконструкция на улиците се отделят 6 млн. лв., за обновяване на ВиК мрежата – почти 4 млн. През тази година се планира да се ремонтират улиците “Житна чаршия”, “Христо Смирненски”, “Иречек”, “Княз Дондуков”. Близо 400 бона са предвидени за възстановяване на пътя за пречиствателната станция “Яйцето”.
Важни обекти в селата са преустройството на сграда в Радуил за детска градина на стойност 431 хил. лв., модернизацията на здравната служба в Ковачевци за 270 хил., реконструкцията на водопровода в Продановци, ремонтът на читалището в Драгушиново и на кметството в Доспей, благоустрояването на спортна площадка и стадион в Бели Искър и др.
Отделят се и средства за видеонаблюдение с цел да се прекрати създаването на незаконни сметища около града и селата.
Бюджетът за здравеопазване възлиза на 1,3 млн. лв., като е предвидено да се закупи ново оборудване за болницата.
Ще се изработи и проект за нова автогара, която ще се разположи източно от “МБАЛ-Самоков”.
Проектобюджетът бе представен на общественото обсъждане от директора на финансовата дирекция в Общината Златка Изова. На поставените въпроси отговори кметът Ангел Джоргов.
Сред присъстващите бяха общински съветници, директори на общински фирми и учебни заведения, кметове на села и др.

Можете да харесате