Иван Иванов и Василена Костова от СУ „Отец Паисий” – отличени на национален конкурс

Рисунката на Иван Иванов

Четвъртокласниците от СУ „Отец Паисий” Иван Иванов и Василена Костова заслужиха награди от националния конкурс за детска рисунка „Опазване на влажните зони и климатичните промени в нашия район“, организиран от природозащитната неправителствена организация „Зелени Балкани”.
Творбата на Иван му осигури трето място в раздела за ученици до 4 клас, а тази на Василена – поощрителна награда в същата категория. С уменията да претворяват идеите си върху белия лист младите самоковци заслужиха грамоти и детски книжки.
Конкурсът бе посветен на едни от най-важните местообитания от европейско консервационно значение, обект за опазване в „Натура 2000” – влажните зони, и бе организиран по повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари. Целта е била да се стимулира интересът на учениците към климатичните промени, опазването на околната среда и влажните зони, природното богатсво на България и на района, в който живеем.

Делян Василев

Рисунката на Василена Костова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*