К. Дудин: “Ако обработвате земя, задължително подавате декларация до края на юли”

Инж. Константин Дудин, началник на Общинската служба “Земеделие”, пред “Приятел”

– Г-н Дудин, законово изискване е до края на юли собствените на земеделски земи, които не са дадени под наем, да декларират как ще ги използват през следващата стопанска година. Трябва ли всеки собственик на земя да подава такава декларация?
– Когато земята се обработва, задължително трябва да се подаде декларация.
– Какво ще стане, ако все пак собственикът не подаде декларация? Става въпрос за изключително много хора и за съвсем кратки срокове…
– При неподаване на декларация земята си остава собственост на съответното лице, но ако тя попадне в т. нар. физически блокове с две трети обработваеми площи, подлежи на разпределение от Общинската служба по земеделие, тъй като в случая земята представлява т. нар. бяло петно.
– Какво става, ако собственикът на земеделска земя сам ще я обработва?
– Просто подава декларация, че ще обработва земята си. Ако обработваемата му земя е над 10 дка, може да кандидатства за субсидиране.
– Какво представлява декларацията? Трябва ли други документи да се прилагат към нея?
– Декларацията е по образец. Ако земята е под аренда, необходимо е да се представи и договорът за арендата.
– Може ли арендаторът да обработва земи на собственици, които не са съгласни с това?
– Не.
– Законно ли е държавата и арендаторите да си разпределят за обработване частни земи, които не са тяхна собственост, дори и арендаторите да плащат рента, както се твърди?
– В случая законът позволява това. Когато земята не се обработва, има възможност Общинската служба по земеделие да я разпредели към земите на земеделци, които ще я стопанисват.
– Каква е стойността на рентата?
– В нашата община най-скъпи са земите в землището на Широки дол. Там годишната наемна цена възлиза на 18 лв./дка. По-висока е цената и в землището на Продановци – 17.20 лв./дка. Най-евтини пък са цените в Горни Окол – 1 лв./дка и в Ковачевци – 6 лв./дка. Средното рентно плащане за общината е на стойност 10,60 лв./дка.
– Навсякъде ли в района ще се разпределят земи за обработване?
– Не. Има села в нашата община, където няма „бели петна” за разпределение. Това се отнася за землището на Самоков, както и за селата Клисура, Долни Окол, Злокучане, Ново село, Шипочан, Бели Искър, Мала църква, Маджаре, Говедарци, Радуил.

Интервюто взе:
Емилия Станоева

Можете да харесате

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment

*