Лесничейството поддържа ниски цени на дървата за огрев

“Цените на дървата за отопление на населението при нас са ниски. Дори от няколко години насам остават непроменени. Така изпълняваме една социална функция в интерес на хората, без да търсим печалба”, отбеляза управителят на Общинското лесничейство инж. Евгени Димитров пред сесията на Общинския съвет на 25 октомври.
Работата на лесничейството, състоянието на общинските гори и снабдяването на местното население с дърва за огрев бяха обсъдени от местните парламентаристи, след като г-н Димитров докладва по въпроса.
Стана ясно, че в селата от общината, където има общински гори, проблем със снабдяване на местното население с дърва за огрев няма. Във връзка с трудностите по осигуряване на дърва за отопление на нуждаещите се хора от града бе пояснено, че допълнително ще бъдат добити 3000 кубика.
Общинските гори в района са 18 хил. хектара. От тях 76 % са естествени и 24 % изкуствено създадени насаждения. Фитосанитарното състояние на горите, според инж. Димитров, е много добро.
Лесничейството работи от 2003 г. и постоянно увеличава обема си на работа и нейното качество и ефективност. Първоначалната печалба от 330 хил. лв. е нараснала с годините на 1,5 млн. лв.
Лесничейството планира да закупи линия за преработка на дървесината, което ще допринесе значително за по-нататъшно увеличаване на приходите. Мисли се и за получаване на различни изделия от отпадъчни материали. Много важна задача е направата и поддържането на горските пътища.
През тази година от плантациите на лесничейството са получени 2,6 тона боровинки и 3 тона арония, които са реализирани изцяло на пазара.
Обособени са охранителни участъци и са назначени допълнителни горски надзиратели. В отговор на критични бележки Евг. Димитров поясни, че за известен период горите са останали неохраняеми, тъй като по закон опазването им е трябвало да бъде поето от служители на лесничейството, но не са били издадени своевременно необходимите подзаконови документи – наредби и пр. Въпреки това, според ръководството на лесничейството, се полагат всички необходими усилия за охрана на горите, като в това отношение се разчита на близкото съдействие на полицията и на други органи и институции.
Инж. Димитров отговори и на въпросите на съветниците Стоян Пашов /”Самоковци за Самоков”/ и Валентин Милушев /ГЕРБ/. Според В. Милушев някои от назначените в лесничейството служители били без необходимата квалификация, а имало и лесовъди, които работели в частни фирми. Освен това при проверка било установено, че в гори, предназначени за добив на дърва за населението, фирма добивала дърва без необходимата процедура и ги изнасяла извън общината. Инж. Димитров категорично отрече подобни твърдения.
Ангел Николов /БСП/ посочи, че лесничейството стопанисва може би най-хубавите гори в страната и дава най-големия доход на Общината.
Кметът Владимир Георгиев изтъкна, че лесничейството има много важно значение за общината и че трябва да се работи за подобряване на базата и за спечелване на проекти, които ще допринесат за по-нататъшно разгръщане на дейността и за нарастване на печалбата.
Инж. Христо Ярловски /БСП/ изтъкна приноса на инж. Христо Субев за основаването на лесничейството и добави, че то трябва да се развива, но не и да се превръща в търговско предприятие, от което Общината не би спечелила нито лев.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*