Модернизират фабрика по европейска програма чрез МИГ – Самоков

Кметът Владимир Георгиев, в качеството си на председател на МИГ /Местна инициативна група/ „Самоков”, подписа на 9 юни договор за финансиране по проект „Модернизиране на съществуваща фабрика за преработка на плодове и зеленчуци” на фирма „Василев и Тодоров”, с търговското име „Компир”.
Поредният одобрен договор чрез МИГ „Самоков“ ще се финансира по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка на селскостопански продукт“. С договора се предоставя безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони /2014–2020 г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 150 хил. лв. Проектът е на обща стойност 300 хил. лв., като 50 % от тях са собствено финансиране. С осигурените средства ще бъдат закупени машини за модернизиране на съществуващата фабрика за плодове и зеленчуци.
Валери Тодоров коментира, че това е първото финансиране по европейска програма, което фирмата получава. Чрез тази подкрепа ще се механизира част от производството и по този начин ще могат да се задоволяват още по-пълноценно изискванията на клиентите.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*