Накратко

Детската градина в Широки дол ще посрещне възпитаниците си с ремонтиран покрив. Широки дол е едно от малкото села в района, които все още имат подобни заведения, макар и като филиали на детски градини от града. В третото по големина село в общината предстоят и ремонти на улици, пострадали от миналогодишното наводнение. Средствата са от държавния бюджет. Ще бъде изградена и отводнителна система на гробищния парк на селото.

x x x

Линията за бедност ще бъде 348 лв. през 2019 г., реши правитеелството. Сумата е с 27 лв. повече от досегашната. Линията на бедност е водеща при планирането в областта на социалната политика, по отношение на доходите и жизненото равнище на населението.

x x x

Опитната станция по картофите в Самоков ще работи като опитна станция по картофите и планинско земеделие и ще бъде специализирано поделение към държавното предприятие „Научно-производствен център” при Селскостопанската академия. Станцията ще има за район на дейност Софийска област. Устройственият правилник на Селскостопанската академия е приет с постановление на Министерския съвет и е публикуван в „Държавен вестник” /бр. 63 от 31 юли т. г./.

Можете да харесате