Култура, Новини

Нови възможности за информация

От 1 март читателите на Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” могат да ползват правно-информационната система „Сиела Норма”. Лицензът е валиден за две компютъризирани читателски места и осигурява достъп до пълните и актуални текстове на българската нормативна уредба и прилежащите им поднормативни актове, стари редакции и с актуализация след всеки брой на „Държавен вестник”.
„Сиела Норма” дава възможност за търсене в:
– актовете на българското законодателство – пълните текстове на кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др.;
– законопроекти и стенограми на Народното събрание, актове на президента, Народното събрание, правителството, министерствата и други ведомства;
– практика на Конституционния съд, съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, решения на Европейския съд по правата на човека, практика на апелативните съдилища;
– „Държавен вестник” – официален и неофициален раздел;
– статии по правни проблеми, библиография на издаваната правна литература, речник на легалните дефиниции, английско-български юридически речник.
Достъпът до „Сиела Норма” се осъществява със съдействието на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, която поема 75 % от стойността на годишния абонамент.

Leave a Reply