Нови проекти за интеграция на деца с различен произход

ОУ „Христо Максимов“ и детска градина „Звънче“ са спечелили проекти към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства при просветното министерство.
Проектът на ОУ „Хр. Максимов“ носи надслов „Учим и ще успеем“. Предвидени са дейности по интереси, „Зелено училище“ и др. В работата ще бъдат включени 65 ученици от началния курс, 10 родители-доброволци и 4 начални учители. Проектът е на стойност 19 247 лв.
„Умеем и успяваме заедно“ се нарича разработката на екипа от ДГ „Звънче“. Тук в различни дейности в 6 клуба ще участват общо 95 деца, 40 % от които от ромски произход. Ръководители ще бъдат петима учители и специалист-логопед. Проектът е на стойност 14 960 лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*