Откриха 56 кубика незаконна дървесина, съставиха 6 акта

Информация в социалните мрежи за нарушения в горски територии в Рила, в района на Горско стопанство – Самоков, в периода от 19 до 28 май, е станала повод служители на Югозападното държавно предприятие и на Софийската регионалната дирекция по горите да извършат обстойна проверка. Както бе съобщено, инспектирани са общо 16 подотдела, предоставени на фирми за добив на дървесина след проведени процедури, както и товарни автомобили, транспортиращи дървесина.
 В гранични подотдели, близо до дърводобивен обект, е констатирана незаконна сеч и транспортиране на 26 дървета от смърч и бял бор с общо количество 56 куб. метра строителна дървесина. В девет от подотделите сечището не е почистено. В два подотдела са намерени отсечени дървета, закачени за други стоящи съседни дървета, което представлява реална опасност за работещите в обекта.
Освен това проверяващите установили в един от проверените обекти отсечени изсъхнали и пречупени дървета, които не са инвентаризирани и отразени в документите. Направена е и просека, която не е предвидена в технологичния план на сечището.
На основата на дадените предписания от проверяващите служители на самоковското Горско стопанство са предприети действия за установяване на лицата, извършили сечта на 56-те кубика дървесина. На нарушителите са съставени 6 акта. В 7-дневен срок актовете ще бъдат предоставени на Регионалната дирекция по горите за издаване на наказателни постановления.
Горските власти съобщиха още, че не са открити нарушения при транспортирането на дървесина. Всички проверени товарни автомобили са с регистрационни табели и разрешителни за достъп до горски територии. В Горско стопанство – Самоков от началото на тази година е възприета практиката при издаването на превозен билет да се изпраща от експедитора и снимка на камиона, на която да се виждат регистрационният номер и превозваната дървесина.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*