История, Новини, Образование

Отличие от БАН за разработката на Симона Симеонова от Гимназията по туризъм

Изследването „Тихонравовият дамаскин и историята на българската книжнина и език“ на ученичката от Професионалната гимназия по туризъм Симона Симеонова от 11 а клас бе отличено от авторитетното академично жури на Ученическия институт на БАН /УчИ-БАН/ на четвъртата си научна сесия.
Проектът е изследователски. Съпоставени са два откъса – от Тихонравовия дамаскин и от История славянобългарска, като целта е да се проследят тенденциите в развитието на българския език и да се установи езикът на кой паметник е по-близък до говоримия. И от тук да се направи извод за първоосновата на съвременния български език.
Чрез проследване на някои езикови особености – морфологични и лексикални – изследването доказва, че езикът на Тихонравовия дамаскин, създаден около средата на 17 век, е значително по-близък до говоримия от езика на Паисиевата история от 1762 г. Изследването е в подкрепа на твърдението на някои учени, че именно езикът на новобългарските дамаскини е начало на новобългарския книжовен език.
Създаденият през 17 век Тихонравов дамаскин засвидетелства употреба на говорими думи и изрази и носи характеристиките на съвременния език – по-слаба употерба на падежи, липса на инфинитив и замяната му с да-конструкции, аналитично степенуване при прилагателните имена и т. н.
Разработката на Симона, която се отличава с елементи на оригиналност и творчество, получи максималният брой точки и бе отличена от журито.
Научни ръководители на Симона са доц. Ваня Мичева от БАН и преподавателите й – Борислава Хаджийска – учител по български език и литература, и Димитър Апостолов – учител по английски език.
„Удоволствие беше да работим по темата“ – споделят от екипа.

Leave a Reply