Планират се нови водопроводи и асфалтиране на улици

В рамките на общинския проектобюджет за тази година се предвижда да се продължи изграждането на водопровод на улица в новия квартал над Спортното училище.
Нов водопровод ще има през годината и улицата срещу училище “Неофит Рилски” /бившето “Петър Берон”/. В проекта се планират и средства за проектиране на водопровод в Седми квартал, както и за водохващане от Продановския рид до квартала.
Трябва да бъде приключена работата по колектора в района на Легето. Ще бъде завършени реконструкцията и доизграждането на ВиК мрежата в Боровец. Капиталовата програма предвижда да бъде доизграден и водопроводът в Продановци /сега там в това отношение е свършена 70 % от работата/. Частично ще се подменят други водопроводи в града и селата от района.
Същевременно основно ще бъдат ремонтирани улиците „Димчо Дебелянов“ и „Ген. Радзишевски“, както и улици в кв. „Герена“ и в района над Спортното училище, в Драгушиново и др.
Предстоят отводняване и основен ремонт на шосето от Боровец за Бели Искър в частта му от долната станция на кабинковата въжена линия до хотел „Боровец Хилс“. Очаква се със средства от правителствената комисия по бедствия и аварии пък да се ремонтира пътят до пречиствателната станция в местността Яйцето.
Обществено обсъждане на проектобюджета за 2022 г. ще се състои на 18 март в сградата на Общината.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*