Преброяват земеделските стопанства

От 1 септември започна преброяване на земеделските стопанства в страната, включително в нашата община. Ще бъдат преброени отглежданите животни, обработваемата земеделска земя и използваната селскостопанска техника, работната сила, селскостопанските постройки, подпомагането на стопаните чрез Програмата за развитие на селските райони и др.
Преброяването ще продължи до 18 декември. Първият етап ще бъде по електронен път и ще приключи на 18 септември. След това в период от два месеца анкетьори ще провеждат интервюта със селските стопани и с управителите на земеделските стопанства. В Самоковска община като анкетьори временно ще работят общо петима души.
Събраната информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства ще бъде обобщена и ще послужи за планиране на развитието на селското стопанство през следващите години.
Преброяването на земеделските стопанства се прави по указание на Европейския съюз и се извършва веднъж на десетилетие. 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*