Приятелите си отиват

„Сашо Горов е роден в с. Пастух по Петровден, през 1943 година. Завършил е в българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е като редактор във в. „Дупнишка комуна“ в Дупница и в Министерството на външните работи като дипломат. Бил е на задгранична работа в посолствата ни в Кабул, Скопие и Сараево…“   – кратко представяне на автора върху книгата му „Писма от Пастух“, издателство „Приятел – Самоков“, 2015 г.

х х х

…Какво се случи 8 години по-късно с този прекрасен човек, съпруг, баща, дядо и талантлив писател, научихме с 4-5 месеца закъснение…
Сашо Горов е починал от инсулт на 15 октомври 2023 г., обгрижен от семейството си и от лекарския екип в болницата на Банкя. Само 108 дни след навършване на своята осемдесета годишнина.

х х х

Сашо Горов бе слънчев човек приживе.
Талантлив писател на къси разкази, притежател на свежо и оригинално чувство за хумор, истински патриот на българската ни кауза за Македония, той оставя след себе си незабравими четива. Издателство „Приятел – Самоков“ през 2015 г. издаде негова книга с обем от 270 страници и 85 разказа с редактор д-р Атанаска Тоскова, графичен дизайн – Надка Вардарова-Попова. За съжаление – само в 100 екземпляра…
Санде (sande) бе дълги години блогър в БЛОГ.БГ – един от най-известните там, с около 200 публикации и близо 3 милиона прочитания.
Като близък приятел и комшия на Самоков (физически и духовно) притежаваше затрогваща и много близка за този град, в полите на Рила, народопсихология.
Остави неповторим коментар върху Дневника на отец Кондоферски за Балканските войни, за подвига на юначните самоковци:
„…Книгата – дневник на свещеник Христо Кондоферски, трябва да се издигне до небесата! Представете си само смъртта на брат му. Върху хълм над Мраморното море. Под стоманеносивите облаци. На фона на опожарените и почернели села. Изкопават войниците гроба. Копае се трудно, земята е каменна. Негостоприемна. Свещеник Христо претърсва джобовете на брат си. Взема каквото има за близките. Поставя в гроба по нещо. Може би манерка с вода. Или писмо от жената на брат си. В този момент от броненосеца близо в морето се започва стрелба. Христо се хвърля в гроба и закрива с тялото брат си. Да спаси себе си или тялото на мъртвия брат да запази?… Къде го има това? Това са велики картини, разплакващи всяко българско сърце… Това е картина, която човек не може да си представи, че се е случила.
Да. А такива сцени в книгата има още…
Сашо Горов“

х х х

Бяхме задочни, духовни приятели със Сашо Горов.
Бог да го прости, да почива в мир и да бъде светла неговата памет во веки веков!
А Сашо продължава да ни се усмихва със своите каламбури от Онзи Свят, невъзмутим и близък… Думите отлитат, писаното остава, са казали древните.
Поместваме негов кратък разказ тук със заглавие „Закон за кон и лъв“.

От приятелите по цяла България

 

За­­кон за кон и лъв

До­­ка­­то ча­­ках да ми бъ­­дат из­­­да­­де­­ни ски­­ци ка­­то нас­­­лед­­­ник на дя­­до Йо­­ва­­но­­ви­­те ни­­ви в Пас­­­тух, слу­­жи­­те­­лят в По­­зем­­­ле­­на­­та ко­­ми­­сия в об­щи­­на Не­­вес­­­ти­­но Пе­­тър Ла­­за­­ров ми раз­­­ка­­за след­­­на­­та прит­­­ча:
Ко­­нят и Лъ­­вът ре­­ши­­ли да пра­­вят да­­ла­­ве­­ри, но ско­­ро ги спи­­па­­ли. И ги из­­п­­­ра­­ви­­ли пред съ­­да.
Ко­­ня го осъ­­ди­­ли и го тик­­­на­­ли в зат­­­во­­ра, а Лъ­­вът ос­­­та­­нал на сво­­бо­­да.
Ско­­ро след то­­ва Лъ­­вът по­­се­­тил своя при­­я­­тел в зат­­­во­­ра да му за­­не­­се ци­­га­­ри.
Ко­­нят го по­­пи­­тал:
– Са­­мо ед­­­но не мо­­жах да раз­­­бе­­ра: за­­що ме­­не ме осъ­­ди­­ха, а те­­бе те пус­­­на­­ха на сво­­бо­­да?!
Лъ­­вът от­­­го­­во­­рил:
– Ти не ви­­дя ли вър­­­ху как­­­во бе пос­­­та­­вил ръ­­ка­­та си съ­­ди­­я­­та? Вър­­­ху де­­бе­­ла кни­­га, на ко­­я­­то пи­­ше “За­­кон”. За­­кон, бе! За-кон!
И ка­­то ви­­дял, че он­­­зи го гле­­да об­­­ле­­ще­­но и ни­­що не раз­­­би­­ра, лъ­­вът до­­ба­­вил:
– За кон! За­­кон за кон! Ти ви­­дя ли да пи­­ше ня­­къ­­де “За лъв”? За­­кон за лъв ня­­ма!

Можете да харесате