Продължава усилено реконструкцията на подстанцията

Ремонт на подстанцията ще наложи изключването на електрозахранването в Община Самоков. Причина за прекъсването са строително-монтажни работи, свързани с инвестиционен проект по реконструкцията на подстанция „Самоков“, собственост на „ЕСО” ЕАД.
Преустановяването на електрозахранването от преносната мрежа ще стане в четвъртък, 12 ноември, между 11:00 ч. и 14:00 ч. Засегнати от ремонтните дейности ще бъдат населените места в община Самоков: Алино, Бели Искър, Белчин, Белчински бани, Боровец, Говедарци, Горни Окол, Долни Окол, Доспей, Драгушиново, Злокучене, Клисура, Ковачевци, Маджаре, Мала църква, Поповяне, Продановци, Райово, Рельово, Самоков, Широки дол и Ярлово. Компанията ще осигури алтернативно електрозахранване на болницата в Самоков.
Реконструкцията  на подстанцията трябва да приключи до февруари 2021. Тя ще даде възможност към подстанцията да се присъединят нови 110 киловолтови електропроводи, с което ще се изпълнят изискванията за сигурност на електроснабдяването в района.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*