Спряха заради нарушения дърводелски цех в Марица

Дейността на цех за дървесина в Марица е спряна за нарушения от Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция на горите – София.
Внезапни проверки в общината са извършили на 2 октомври служители на Агенцията по горите и Регионалната дирекция. Проверени са цехове и складове за преработка и търговия с дървесина, превозни средства и частни домове в Марица, Гуцал и Радуил.
В един от цеховете в Марица е намерена немаркирана с контролна марка елитна иглолистна дървесина – 17 трупи с обем от около 9 куб. м. Установени са и много пропуски и нарушения при воденето на дневника на обекта.
При проверка през юни в същия цех са констатирани други нередности, свързани с воденето на дневника и издаването на билетите от фирмата, поради което още тогава част от документите са задържани от МВР.
Предстои да се извърши пълна инвентаризация на дървесината и цялата документация в цеха. В зависимост от окончателните резултати от проверката ще бъде направена преценка дали да се търси само административна отговорност или материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*