Фотоизложба на дюни и скали откриха в центъра на парк „Рила”

Изложба на тема „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България” бе открита на 21 март в новия Посетителски информационен център на Националния парк „Рила” в града ни.
Експозицията е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и с нея организаторите пътуват из страната. Чрез десетки снимки са показани дюни по Черноморското крайбрежие, както и скали и сипеи в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа „Натура 2000“, които чрез богатия си растителен и животински свят представляват важна съставка на биологичното разнообразие на страната ни.
Плажовете и територии покрай Черно море имат пряко значение за туризма и почивното дело, докато скалните конфигурации не се ползват пряко от хората, но имат естетическа стойност, като разнообразяват планинската панорама. Част от скалните комплекси са природни феномени или се намират близо до културно-исторически обекти и биха могли да бъдат включени за разглеждане в рамките на туристически маршрути.
През последните две години екип от учени от института при БАН с ръководител доц. д-р Райна Начева е работил по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема, да се оцени състоянието им и евентуалните ползи от тях.
Изложбата бе открита от директора на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания доц. Анна Ганева. Сред присъстващите бяха доц. Райна Начева, зам.-кметът Люба Кленова, ръководителят на парк „Рила” в Самоков инж. Владимир Чапкънски и др. Тук бяха и членовете на клуба по екология „За чиста България” с ръководител Емилия Бонева от СУ „Отец Паисий”, които работят и по проект „Твоят час”.
Даден бе и коктейл.
На 22 март пък в центъра имаше Ден на отворените врати във връзка със Световния ден на водата.
Изложбата е експонирана в новата сграда на центъра на бул. „Искър“ № 61 и ще продължи до неделя, 26 март, като може да се види освен днес и през почивните дни от 9 до 17.30 ч.

Делян Василев

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*