Здраве, Кухня, Новини

Храната лекува…

Клубът на инвалидите непрекъснато се стреми да разнообразява живота на своите членове, намиращи се и без това в доста затруднено положение.
На 26 февруари бе организирана лекция на тема “Здраве и хранене“. Лектор бе д-р Роза Митрева, личен лекар в Самоков. Прожектиран бе научно-популярен филм за езеро в САЩ, където растат едни от най-полезните синьо-зелени водорасли. Представени бяха различните видове храни, като по-специално внимание бе обърнато на т. нар. биогенни храни или „живи храни“, като бяха подчертани техните възможности да лекуват организма чрез правилно хранене. Подробно бяха представени и различните видове хранителни добавки, които помагат за лечението на редица заболявания, а имат и профилактично действие.
За повечето от нас, присъстващите, това, което чухме и видяхме, бе абсолютно ново и предизвика голям интерес. Клубът бе изпълнен до краен предел и всички останаха докрай, независимо от напредването на времето.
Д-р Митрева и организаторите заслужават най-сърдечна благодарност. Изказани бяха пожелания още много подобни събития да има в живота на клуба.

София Сотирова

Leave a Reply