Читалище-паметник „Отец Паисий–1859“ свиква общо събрание на 11 юни

На основание чл. 15, ал. (1) от Закона за народните читалища и чл. 20, ал. (1) от устава на читалището, настоятелството на читалище-паметник „Отец Паисий-1859”, гр. Самоков, свиква

Редовно общо събрание

на 11 юни 2021 г. от 18 ч. в големия салон на читалището при

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на читалището през 2020 г.
  2. Приемане на годишния отчет на читалището за 2020 г.
  3. Приемане на бюджета на читалището за 2021 г.
  4. Разни.

При липса на кворум в определения час събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и дата, но от 19 ч.

Поканват се всички членове на читалището да присъстват!

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*