Новини, Шарен свят

Освобождаване от такса смет

Заявления за освобождаване от такса смет – “Битови отпадъци” /когато имотът не се ползва/ вече се приемат в отдел “Местни данъци и такси”. Крайният срок за подаването на документите е 20 декември. 30 октомври е крайният срок за внасяне на втората последна вноска по разсроченото плащане на данък сгради и такса смет. Ако не се внесат до тогава съответните суми, върху налога ще започнат да се начисляват лихви. На 31 октомври пък изтича срокът за внасяне на последната четвърта вноска на патентния данък.

Leave a Reply