3,3 млн. лв. за строителство и ремонт на обекти

Общо 3 331 676 лв. се предвижда да бъдат изразходвани през тази година от Общината за строителство, основен ремонт на обекти и придобиване на нематериални дълготрайни активи.
Разбира се, т. нар. поименен списък на обектите подлежи на обсъждане от Общинския съвет и е възможно в него да настъпят известни промени. Въпросът ще бъде разгледан на предстоящата в петък, на 17 февруари, сесия на местния парламент. Тогава трябва да бъде приет и бюджетът на общината за тази година, който по предварителни разчети, както вече “Приятел” писа, възлиза на около 21,3 млн. лв.
Предвижда се през 2012 г. да бъдат благоустроени улиците “Христо Смирненски”, “Хан Кубрат”, “Кирил и Методий”, “Пашаница”, “Плана планина” и др. в Самоков, както и да се ремонтират улици в Боровец и Драгушиново. Корекция ще има на р. Боклуджа. Ще бъдат реновирани пътищата за Продановци и Райово, Боровец – Бели Искър, между Ковачевци и Ярлово, отклоненията за Горни и Долни Окол, отсечката от Гуцал за Марица и Долна баня.
Като други важни задачи са предвидени оборудването и обзавеждането на общинския хотел, изграждането на новото депо, проучвания за доизграждане на канализацията на Боровец, продължаване на водоснабдяването и канализацията на ВИП квартала, реставрацията на крепостта над Белчин.
Отделят се и средства за обновяване на болницата и за основен ремонт на тоалетните в бившата поликлиника.
По-важни обекти в сферата на образованието са строежът на детска градина в Самоков и на пристройка към НУ “Д-р Петър Берон”, основният ремонт на ОПУ “Неофит Рилски”, реконструкцията на детски площадки, смяната на дограмата на училището в Говедарци и др.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*