Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 29 ноември

ПОНЕДЕЛНИК – 23 ноември

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 158 еп. повторение
09:45 Eксцентриците – 13 еп.
10:10 Песни за душата 739
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 12 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Любовно разследване
13:30 Тема
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Дръзкият
16:35 Eксцентриците – 14 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:10 Обща медицина – 13 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 739
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 159 еп.
22:05 Игр. филм: Ирония на съдбата 2
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 327
01:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

ВТОРНИК – 24 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 159 еп. повторение
09:45 Светът и ние – 4 еп.
10:05 С мисъл за вас
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 13 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проблясък
13:15 Багрите на българската 523
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Последният патрул
16:35 Светът и ние – 5 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Обща медицина – 14 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 140
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 160 еп.
21:55 Игр. филм: Силата на урагана
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

СРЯДА – 25 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 160 еп. повторение
09:45 Светло синьо /док. филм/
10:10 Световно фолклорно изкуство 140
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 14 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Прояснение
13:25 С мисъл за вас
13:55 Музика
14:20 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Да бъдеш най-добрият 1
16:35 По стъпките на кралете /док. филм/
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Обща медицина – 15 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 780
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 161 еп.
21:55 Игр. филм: Лов на пирани
23:55 Новини
00:05 Песни за душата 739
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

ЧЕТВЪРТЪК – 26 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 161 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 14 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 15 еп.
11:50 Игр. филм: Затворник в Рио
13:35 Балкан фолк 780
14:05 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Да бъдеш най-добрият 2
16:35 Ексцентриците – 15 еп. /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:10 Обща медицина – 16 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 708
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 162 еп.
22:05 Игр. филм: Лека нощ, дами и господа
00:00 Новини
00:10 Балкан фолк 780
00:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

ПЕТЪК – 27 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 162 еп. повторение
09:45 Светът и ние – 5 еп.
10:05 Изворче 708
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Обща медицина – 16 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Куче за един сезон
13:20 Световно фолклорно изкуство 140
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Косачката 1
16:50 Светът и ние – 6 еп.
17:10 Обща медицина – 17 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 524
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 163 еп.
21:55 Игр. филм: Бандата на Кели
23:40 Новини
23:50 Изворче 708
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

 

СЪБОТА – 28 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 163 еп. повторение
09:45 Редки породи /нп филм/
10:10 Песни за душата 740
10:40 Музика
11:00 Обща медицина – 17 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Сладки времена
13:35 Васил Чакъров /док. филм/
14:25 Музика
15:00 Игр. филм: Косачката 2
16:30 Болница за животни /док. филм/
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:10 Обща медицина – 18 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 328
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 164 еп.
21:45 Игр. филм: Вуйчо Ваньо
23:25 Багрите на българското 524
23:55 Други + Фотоархив

 

НЕДЕЛЯ – 29 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 164 еп. повторение
09:45 Болница за животни /док. филм/
10:10 Тема
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Обща медицина – 18 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Когато тайните убиват
13:15 Изворче 708
13:45 Музика
14:30 Долината на Бели Искър /док. филм/
15:00 Игр. филм: Лисича кръв
16:25 Болница за животни 1 /док. филм/
16:50 Музика
17:10 Обща медицина – 19 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 165 еп.
21:45 Игр. филм: Човешки капитал
23:35 Световно фолклорно изкуство 140
00:05 Други + Фотоархив

Leave a Reply