Новини Шарен свят

Пуснаха 30 хиляди рибки в Искъра

Добрата традиция от минали години бе продължена и сега. В събота, на 3 октомври, на различни места в река Искър в района на града и [още…]

Новини Шарен свят

Пускат 30 хил. рибки в Искъра

Сдружение „Балканка“ съвместно с Община Самоков и „Лидъл“ организират в събота, на 3 октомври, почистване и зарибяване с балканска пъстърва на река Искър в районите [още…]

Новини Туризъм

Обсъждат се две нови защитени зони в Рила

Проектозаповедите за обявяване на две защитени зони от Екологичната мрежа „Натура 2000“ в Рила бяха публикувани на 29 януари на интернет страницата на Министерството на [още…]

Новини

Ще приспособяват горите към климатичните промени

Мерки за повишаване на устойчивостта на горите в Югозападна България към очакваните изменения в климата бяха представени и обсъдени на работна среща в стопанство „Витошко-Студена” [още…]

Новини Шарен свят

„Лидл“ зариби Искъра с още 15 хиляди балкански пъстърви

15 хил. млади пъстърви заплуваха в събота, на 24 юни, в р. Искър в рамките на кампанията „Дай шанс на Балканката“. Инициативата бе на „Лидл [още…]

Новини Шарен свят

Спряха строителството на ВЕЦ-а над Говедарци

Министерството на околната среда и водите отмени /с решение № 22 от 22 февруари т. г./ разрешителното за изграждане на ВЕЦ „Енерджи -Говедарци“. Преценено е, [още…]

Новини Туризъм Шарен свят

Екоминистертвото ще провери случая с мини ВЕЦ-а над Говедарци

Членове на сдружение „Балканка”, подкрепени от неправителствената организация „За да остане природа в България“, протестираха пред сградата на Министерството на окорлната среда и водите във [още…]

Новини Шарен свят

Протести срещу строителството на мини ВЕЦ над Говедарци

Жалба срещу изграждането от „Енерджи Говедарци” на малка водноелектрическа централа на Горна Прека река, р. Мальовишка и Черни Искър ще внесат в Министерството на околната [още…]

Новини Шарен свят

Зарибиха Искъра с хиляди балкански пъстърви

Река Искър в района на града ни бе зарибена във вторник, на 29 октомври, с планинската царица сред рибите – балканската пъстърва. Рибари от клуб [още…]