Община Самоков участва в международна конференция

Насърчаване на многообразието и социалното сближаване бе темата на международна конференция, състояла се в Белгия (гр. Мехелен) на 19 април като част от календара на Белгийското председателство на ЕС. Във форума участваха кметът на Самоков Ангел Джоргов и зам.-кметът Люба Кленова.
Сред основните акценти в представянето на нашата община бяха проектът „Един подход – много решения. Модел за интегрирано развитие в град Самоков“ (който приключва до края на април т. г.) и други реализирани програми за успешна интеграция на уязвими групи и активното им участие в живота на общността.
Подчертано бе, че въз основа на анализ на нуждите на ромската общност в града са разработени теми, свързани със защитата на здравето, образованието, заетостта, социалните услуги, дискриминацията, подобряването на условията на живот и запазването на културната идентичност. Изграденият по проекта център предоставя различни услуги на родители и деца. Общината разработва и прилага модели за ранно детско развитие, работи за подобряване на здравето и интегрираните услуги, прекъсващи цикъла на бедност и социалното изключване.  Мултиетническият екип е съставен от психолози, социални работници, педагози, здравни медиатори и сътрудници от ромската общност.
Посочено бе, че децата, обхванатите от този тип програми, увеличават образователните си постижения пет пъти в сравнение с връстниците си, които нямат достъп до тях. От много важно значение се е оказала и работата с родителите.
Община Самоков предприема редица мерки за повишаване на нивото на образованост и достъпа до придобиване на умения чрез мотивиране за задържане в училищна среда възможно най-дълго.
След училище друга форма на успешна интеграция е разработването на политики и програми, които създават възможности за работни места.
Организирани са форуми за обществено обсъждане, културни прояви и програми за опознаване и сътрудничество между различните етнически и социални групи. Фокусът е върху младото поколение от ромския етнос.
Туристическата индустрия е едно от водещите икономически направления в общината. Добър пример в това отношение е Гимназията по туризъм, която подготвя кадри за туристическия бранш.
Вече голяма част от къщите в ромския квартал са със законни партиди за електроенергия. Оформят се парцели, които се продават заедно с идейни проекти за сгради.
Чрез обновяване на обществени пространства, изграждане на паркове, атракционни, детски и спортни площадки се насърчава взаимодействието между различните общности, които имат възможност да ги използват заедно и да общуват помежду си.

Можете да харесате