Ремонтират водопровода в Поповяне

Благоустройствени работи се извършват в Поповяне. На две улици в селото се подменя водопроводът. Това е много важна придобивка за местните жители. Известно е, че неотдавна, за да се реши дългогодишният проблем с водоснабдяването на селото, Община Самоков закупи и монтира там помпена станция.
Поповяне е поредното село в района на Палакарията, за което е планиран подобен ремонт през тази година. Досега са подменени водопроводи в Рельово, Алино и Ярлово. След приключване на ремонта в Поповяне ще започне и работа в съседното Ковачевци.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*