Едно предложение за още летни културни празници

Успоредно с фестивалите и другите прояви, които се провеждат през лятото на територията на общината предлгам в културния календар да се включат и други изяви, така че да се разшири цялостната програма. Предлагам конкретно да се организират и проведат:
– православен фестивал на църковните хорове
– панорама на българското кино с популяризиране на приноса на самоковци
– фестивал на името на Бончо Карастоянов за операторско майсторство
– фестивал на монополовите спектакли
– фестивал на детски хорове и инструменталисти в памет на проф. Васил Стоин, Живка Клинкова и други изтъкнати самоковски творци
– джаз вечери в памет на Румен Тосков и Иван Янков
– лауреатски концерти на призьорите от фестивалите в общината
– майсторски класове с различни инструменти и преподаватели
Проявите биха могли да се организират в Самоков, Боровец и в комплекса Цари мали град. За финансиране би могло да се поканят като рекламодатели туристически фирми, развиващи дейност на територията на общината, както и всички други, които са съпричастни на идеята Самоков и Рила да се превърнат в притегателен културен център в бъдеще.

Димитър Слатински
Б. Р. Писмото е изпратено и до председателя на Общинския съвет, и до кмета на общината.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*