Поклон пред самоковци

От години нашият съгражданин Александър Кондоферски, живеещ в Германия, получава електронното издание на вестника, следи и се интересува от живота в родния край. От своя страна той препраща вестника на свои близки и приятели. Преди дни споделихме нашето решение за спиране издаването на вестника. Той го е съобщил на свещеноиконом Иван Петкин от Виена, който води църквата „Св. Иван Рилски“ във Виена и е добър познат поне на 10 хиляди българи. По изричната молба на Ал. Кондоферски публикуваме писмото-отговор до него.

Мили Саше,
Поклон пред самоковци! Няколко неща отново и отново ме просълзиха:
– Построеният паметник на Гоце Делчев – „Ние се борим за автономията на Македония и Одринско. За да ги запазим в цялост за бъдещото обединение на България.“
– Подареният респиратор на болницата в Самоков от местни фирми.
– Един достоен Самоковец – Димитър Михайлов.
– „Хора-човеци“ от Надежда Карушева.
ПОКЛОН!!!

Мили Саше,
Колко жалко! Отиваме си един след друг. Никога не съм бил съгласен с израза, че „няма незаменими хора“. Хората, като индивиди, са незаменими. На всеки от нас Господ е вдъхнал особено дихание на живот, дарби, способности, издържливост… Вестник „Приятел“, дело на това прекрасно семейство, ще остане за мене нещо неповторимо, нещо обнадеждаващо, във време на бездуховност – носител на човечност, патриотизъм, обич към родния край, стимулиращ само светли импулси, които правят живота красив и смислен. Ще прекъсне един впечатляващ във всяко отношение пример. Самоков ще осиротее без този вестник…
Но неведоми са пътищата Божии. Дано Господ да избере и посочи наследници на вестника. В това ще е и смисълът на това възрожденско семейство.

Отец Иван Петкин

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*